മനുഷ്യക്കടത്ത് നിരോധനം: ജില്ലയില്‍ ഊര്‍ജിത പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു

mohit